disclaimer

 

DISCLAIMER / PRIVACYVERKLARING

UW HUISBOUWER.NL

 

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website en alle webpaginas van Uw Huisbouwer. Door de website en de webpaginas te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en privacyverklaring.

 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Uw Huisbouwer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

 

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

 

Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website (zoals vrijwel alle websites) verzameld cookies en houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft.  Voorgaande maakt deel uit van de standaard configuratie van elke website. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons) gegevens worden in een beveiligde omgeving verzameld en opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Uw Huisbouwer of bij derden welke bij toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Uw Huisbouwer. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Uw Huisbouwer.

 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Uw Huisbouwer gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen in verband met uw verzoek, en u een eventueel een getekende offerte aan u te leveren. Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt om wijzigingen aan u door te geven.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw Huisbouwer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of zo gauw u aangeeft dat wij deze moeten verwijderen. Daarna worden uw gegevens van onze bestanden verwijderd.

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens:

  • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • In ver band met uitvoering of toepassing van wet en regelgeving.

 

Mocht deze privacyverkelaring wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

 

Deze privacyverkelaring is gepubliceerd op 21-10-2017.

Laatst gewijzigd op 25-10-2018